teeltwaardeDe leden van de Werkgroep Beebreed Nederland selecteren stevig op teeltwaardes, met aanzienlijk succes. In 2010 lag de gemiddelde totaalteeltwaarde voor de volken van de werkgroep 3,5 punt onder die van Weser Ems en 1,5 punt onder die van de databank als geheel. Nu, in 2022, ligt die voor de volken van de werkgroep 6 punten hoger dan Weser Ems en 11 punten hoger dan de databank als geheel.
In onderstaande tabel is dat gedetailleerd weergegeven.

In nummer 6-2018 van Bijenhouden staat een uitgebreid verhaal over 10 jaar Beebreed in Nederland.