teeltwaardeDe leden van de Werkgroep Beebreed Nederland selecteren stevig op teeltwaardes, met aanzienlijk succes. Onderstaande plaatjes laten dat zien. In het eerste plaatje staat de gemiddelde teeltwaarde voor alle kenmerken tezamen voor de werkgroep, en ter vergelijking van de imkervereniging Weser-Ems en van alle volken in de databank. De gegevens gaan tot en met geboortejaar 2016, waarvan de teeltwaardes zijn gepubliceerd in 2018.
Het tweede plaatje toont de verandering in teeltwaarde voor de kenmerken waarvoor teeltwaardes worden geschat. Het plaatje illustreert dat de werkgroepleden niet eenzijdig op een kenmerk selecteren, maar dat alle kenmerken een stijgende lijn laten zien.
In nummer 6-2018 van Bijenhouden staat een uitgebreid verhaal over 10 jaar Beebreed in Nederland.