beebreed.nl


Samenvatting van wat de werkgroep doet.


Beebreed.nl werkt aan zachtaardige bijen die goed honing halen en beter met Varroa om kunnen gaan. De leden van de werkgroep doen dat door koninginnenteelt en selectie. Om te kunnen selecteren verzamelen de imkers gegevens van volken. De gegevens worden vertaald in teeltwaardes. Selectie vindt plaats aan de hand van teeltwaardes die jaarlijks in februari worden gepubliceerd in de openbare databank beebreed.eu (handleiding).
Zie uitleg wat teeltwaardes zijn en resultaten tot nu toe.

In aanvulling op het individuele selectiewerk van de deelnemers teelt de werkgroep een "Nederlandse lijn". Een aantal deelnemers werkt bovendien aan weerstand tegen Varroa door selectie op VSH.

Jonge koninginnen waarmee men deel wil nemen aan het Beebreedprogramma kunnen het best bevrucht worden op bevruchtingsstations zoals bijvoorbeeld Vlieland, Oostfriese eilanden of door middel van kunstmatige inseminatie.


In 2010 heeft de Nederlandse Bijenhoudersvereniging NBV een overeenkomst gesloten met het Länderinstitut für Bienenkunde in Hohen Neuendorf. Daardoor kunnen Nederlandse imkers mee doen aan Beebreed. De deelname wordt ingevuld door de "Werkgroep Beebreed Nederland".

Deze site is gemaakt tbv de Werkgroep Beebreed Nederland en valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V.