regels


thuispagina

beebreed.eu

informatie

Nederlandse lijn

spelregels

formulieren

Vlielandcontact


Er zijn een aantal spelregels die gelden voor imkers die willen deelnemen aan het programma.
 • De imker (of groep imkers) moet een veelheid aan volken aan kunnen. Van een deel van de volken worden gegevens verzamelend ten behoeve van de teeltwaardeschatting. De volken waarbij gegevens verzameld worden zijn bij voorkeur zustervolken (minimaal 6). Dit zijn richtlijnen, dus ook met een wat kleiner aantal volken die beoordeeld worden kan een imker meedoen aan Beebreed.
 • Bovendien testen deelnemers in principe minimaal 2 volken van een gezamenlijk geselecteerde afstamming (de NL-lijn).
 • De afstamming van de koningin in het volk moet bekend zijn en de koningin moet individueel gemerkt zijn.
 • Testvolken mogen verhuisd worden, maar dan wel zo dat volken die op één plek staan samen naar een andere plek gaan.
De volgende gegevens worden verzameld:
 • Honingopbrengst.
 • Gebruikseigenschappen van het volk: Zachtaardigheid, raatvastheid en zwermtraagheid.
 • Varroatolerantie op grond van:
 • het aantal gevallen mijten tijdens de wilgenbloei.
  het aantal afgespoelde mijten van ca 30 gram bijen in de zomer (juli).
  de pintest.
  Hoe die metingen te doen staat samengevat in een pdf die een verkorte versie is van het door Tieme Wanders vertaalde Methodenhandbuch van de Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht. Zie voor informatie over Varroabeoordeling vooral ook de video.
  Voor het uitvoeren van de pintest is een malletje handig: malletje.

  Voor de wijze van invoeren van de gegevens in de Beebreed-databank zie de invoerhandleiding.

  In de jaarvergadering van 14 november 2012 is een reglement vastgesteld voor de "Werkgroep Beebreed Nederland".