regelsEr zijn een aantal spelregels die gelden voor imkers die willen deelnemen aan het programma.
 • De imker (of groep imkers) moet een veelheid aan volken aan kunnen. Van een deel van de volken, minimaal 6, worden gegevens verzamelend ten behoeve van de teeltwaardeschatting. Dit is een richtlijn.
 • In principe testen deelnemers minimaal 2 volken van een gezamenlijk geselecteerde afstamming (de NL-lijn).
 • De afstamming van de koningin in het volk moet bekend zijn en de koningin moet individueel zijn gemerkt.
 • Testvolken mogen verhuisd worden, maar dan wel alle testvolken naar dezelfde plek.

 • Nummeren van een koningin: de teler die beslist over de aanparing geeft haar/zijn telersnummer aan de koningin.

  De volgende gegevens worden verzameld:
 • Honingopbrengst.
 • Gebruikseigenschappen van het volk: Zachtaardigheid, raatvastheid en zwermtraagheid.
 • Weerstand tegen Varoa op grond van groei van de mijtenpopulatie en pintest.

 • Hoe die metingen te doen staat samengevat in een pdf die een verkorte versie is van het door Tieme Wanders vertaalde Methodenhandbuch van de Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht. Voor het uitvoeren van de pintest is een malletje handig.
  Voor de wijze van invoeren van de gegevens in de Beebreed-databank zie de invoerhandleiding.

  In de jaarvergadering van 14 november 2012 is een reglement vastgesteld voor de "Werkgroep Beebreed Nederland".