regels

De werkgroep heeft in december 2022 haar werkwijze geëvalueerd en waar nodig aangepast. Dit betreft de volgende onderdelen:


  • teeltdoel en selectie

  • testen

  • gegevensverzameling en invoer in de databank