formulier


thuispagina

beebreed.eu

informatie

Nederlandse lijn

spelregels

formulieren

Vlielandcontact

Controle volken

         Formulier om waarnemingen aan volken op te schrijven. Kunnen voorzover van belang ingevoerd worden in het toetsformulier in Excel.

Toetsformulier

         Excel-formulier voor toetsgegevens. Berekeningen worden automatisch uitgevoerd waar dat nodig is, waarna de resultaten kunnen worden ingevoerd in de database van Beebreed.

Teeltboek

         Dit teeltboek dient om voor diverse koninginnen gegevens in te vullen en te bewaren.

Teeltkaart

         Deze teeltkaart heeft precies het formaat om bij transport naar een bevruchtingsstation op een EWK te worden bevestigd. Er gaan er 6 op een A4.