formulier


         Formulier om waarnemingen aan volken op te schrijven. Kunnen voorzover van belang ingevoerd worden in het toetsformulier in Excel.         Excel-formulier voor toetsgegevens. Berekeningen worden automatisch uitgevoerd waar dat nodig is, waarna de resultaten kunnen worden ingevoerd in de database van Beebreed.         Dit teeltboek dient om voor diverse koninginnen gegevens in te vullen en te bewaren.         Deze teeltkaart heeft precies het formaat om bij transport naar een bevruchtingsstation op een EWK te worden bevestigd. Er gaan er 6 op een A4.
Het is handig als het nummer in het telersnummer van de koningin (NL-55-telersnummer-nummer-jaartal) en het merkje hetzelfde zijn. Voorkomt fouten.