literatuur

Praktische kant Beebreed (Gert-Jan Schreuder)
NBV-studiedagen-2019. Workshops over Beebreed.
De teelt van honingbijen. Vertaling van "Die Zucht der Honigbiene", F.-K. Tiesler. Vertaling Pim en Tineke Brascamp.

Selectie, teeltwaardeschatting, inteelt (Pim Brascamp)
 • Theorie selectie, varroatolerantie, Beebreed (Selection theory, varroa tolerance, Beebreed), 2014.
 • Bijdrage cursus specialist/leraar koninginnenteelt, 20 januari 2017.
 • Theorie en praktijk teeltwaardeschatting.
 • Duitse plannen om koninginnen te selecteren op grond van hun DNA, Koninginnenteeltdag 2017
 • Inteelt: Wat, effect, hoe opzoeken in Beebreed
 • Diversiteit en inteelt, Koninginnenteeltdag 2019

 • American Bee Journal, 2008: Teeltwaardeschatting bij Beebreed.

  Lezing F.-K. Tiesler Koninginnenteeltdag 28 januari 2012 (vertaald door Tieme Wanders).

  Abschlussbericht Varroaprojekt Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht (AGT), 2007.

  Methodenhandboek voor de teelt en selectie van Varroatolerante bijen.