beebreed.nl


thuispagina

beebreed.eu

links

informatie

Nederlandse lijn

spelregels

formulieren

Vlielandcontact


Deze website bevat informatie voor imkers die deelnemen aan het beebreedprogramma in Nederland.

Beebreed is een programma dat ontwikkeld is om teeltwaardes te schatten van bijenvolken. Daartoe worden door imkers gegevens verzameld van diverse kenmerken die door de imkers worden ingevoerd in een gegevensbestand van het Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V.
Jaarlijks worden in februari de teeltwaardes geschat van alle bijenvolken waarvoor voor het eerst gegevens zijn ingevoerd; De teeltwaardes van oudere bijenvolken worden echter ook opnieuw geschat omdat er nieuwe gegevens bij zijn gekomen die kunnen zorgen voor een nauwkeuriger teeltwaardeschatting van die oudere volken.

In 2010 heeft de Nederlandse Bijenhoudersvereniging NBV een overeenkomst gesloten met Beebreed waardoor ook Nederlandse imkers mee kunnen doen. De deelname wordt ingevuld door de "Werkgroep Beebreed Nederland".
In de jaarvergadering in december 2015 heeft de Werkgroep besloten een "Nederlandse lijn" binnen Beebreed te gaan telen. In 2016 is daartoe voor de eerste keer een koningin gekozen om van na te telen, aan te paren en te testen, met de eerste resultaten begin 2018.
Een aantal deelnemers binnen werkgroep werkt aan weerstand tegen Varroa door selectie op VSH.

Jonge koninginnen waarmee men deel wil nemen aan het Beebreedprogramma kunnen het best bevrucht worden op bevruchtingsstations die verbonden zijn aan Beebreed (zoals bijvoorbeeld Oostfriese eilanden) of door middel van kunstmatige inseminatie. Om het jaar (vanaf 2018 jaarlijks) staan er ook Beebreed-darrenvolken op Vlieland. Op die manier kan worden geprofiteerd van de erfelijke verbetering van bijenvolken zoals die in het programma door gerichte selectie optreedt.


Deze site is gemaakt tbv de Werkgroep Beebreed Nederland en valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V.