literatuurBinnen Carnica bestaan diverse lijnen zoals 03, Celle, Peschetz en diverse Troiseck- en Sklenarlijnen. Binnen Beebreed worden afkortingen gehanteerd die in bijgaande tabel staan.

Nadere informatie over de lijnen is bij elkaar gezocht door Gert-Jan Schreuder ten behoeve van de cursus specialist/leraar koninginnenteelt, 17 januari 2015

Prof Kaspar Bienefeld heeft in 2010 een artikel geschreven in Deutsches Bienen Journal 18 (2), 64-65 met als titel "Ist Linienzucht noch aktuell?" Hij ondersteunt die gedacht niet omdat de lijnen de hele tijd ververst worden met materiaal uit andere lijnen blijkens het feit dat de inteeltcoŽfficiŽnten binnen de lijnen laag zijn, en de niveauverschillen voor kenmerken als honingopbrengst tussen de lijnen klein.

Desalniettemin richten veel telers zich op specifieke lijnen en worden de Duitse bevruchtingseilanden bevolkt met darrenvolken van specifieke lijnen: Borkum en Juist (Sklenar), Norderney (Varroatoleranz), Langeoog (Peschetz), Spiekeroog (Troiseck-Hoffmann), Wangerooge (Troiseck-07) en Sylt (Troiseck en Peschetz).

Meer info over Carnicalijnen van Tieme Wanders op de VCI-website.